นายก อบจ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2561 ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กทม.

    2018-04-20 07:59:41
    18 เมษายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กทม.