นายก อบจ.สงขลา แวะชมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และนางสงกรานต์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2559

    2016-04-18 14:52:53
    เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา แวะชมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และนางสงกรานต์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2559 พร้อมพบปะกับประชาชนที่มาร่วมใน โดยขบวนเริ่มจากบริเวณลานคนเมือง (ข้างวัดโพธิ์ปฐมาวาส) เคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางต่างๆ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก สนุกสนาน