นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานเทศกาลวันสงกรานต์

    2016-04-18 14:07:25
    เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เดินทางไปเปิดงานเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลสำนักขาม ร่วมกับเทศบาลเมืองสะเดา โดยมีนายเกชา เบญจคาร และ นายสุเมธ ศศิธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.สงขลา  และเจ้าหน้าที่ทั้งสองเทศบาล ให้การต้อนรับ ซึ่งนายนิพนธ์ บุญญามณี ได้กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและจากประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย สิงคโปร์ ที่เข้ามาร่วมงานในเทศกาลสงกรานต์กันอย่างคับคั่ง