นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานรดน้ำผู้สูงอายุ ณ อบต.ชิงโค

    2016-04-12 15:52:14
    เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานรดน้ำผู้สูงอายุ ณ อบต.ชิงโค หมู่ที่ 8 อ.สิงหนคร จ.สงขลา