นายก อบจ.สงขลา แวะเยี่ยมหมู่บ้านปิยะมิตร ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

    2016-04-12 15:47:25
    เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 16.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แวะเยี่ยมหมู่บ้านปิยะมิตร ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา และได้พบกับผู้นำชุมชน นายยี่ซิง แซ่เหลียง เพื่อหารือในเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง