นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสองพี่น้อง อ.สะดา จ.สงขลา

    2016-04-12 15:38:00
    เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 11.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสองพี่น้อง อ.สะดา จ.สงขลา