นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมกับ สป.สช.ในฐานะเป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ 12

    2016-04-11 16:25:59
    เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมกับ สป.สช.ในฐานะเป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 12 สงขลา โดยมีนายนิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่ เขต 12 สงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องวิเชียรคีรี อบจ.สงขลา อีกทั้งรับฟังการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของ อบจ.สงขลา และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉินของอบจ.สงขลา ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา