นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันสงขลาแบดมินตัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

    2016-04-11 16:18:01
    8 เมษายน 2559  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ 9 คอร์ดแบดมินตัน จัดการแข่งขันสงขลาแบดมินตัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2559 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีประธานจัดการแข่งขันพร้อมด้วยคณะกรรมการ และนักกีฬา ให้การต้อนรับ ณ สนาม 9 คอร์ดแบดมินตัน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการหันมาออกกำลังกาย และยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังถือ เป็นนโยบายหนึ่งของ อบจ.สงบลาในการส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต ที่จะให้ทุกคนมาออกกำลังกาย ซึ่งทาง อบจ.สงขลา จึงให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ร่วมกับ 9 คอร์ดแบดมินตัน ในอันที่จะส่งเสริมให้เยาวชนทุกเพศทุกวัยออกกำลังกาย