นายก อบจ.สงขลา ขึ้นแพขนานยนต์ดูความเรียบร้อย ในด้านการให้บริการแก่พี่น้องประชาชน

    2018-04-20 10:32:11
    19 เมษายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขึ้นแพขนานยนต์ เพื่อดูความเรียบร้อย ในด้านการให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ที่ใช้บริการแพขนานยนต์ข้ามฝาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน พร้อมทั้งพบปะสอบถามพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับการปัญหาการให้บริการจากแพขนานยนต์ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน ที่มาใช้บริการให้มากสุด