พิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

    2016-04-05 14:34:29
    เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 61 พรรษา โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยมีกงสุลใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมคณะสถานกงสุลจากประเทศมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน หัวหน้าองค์กร ลูกเสือชาวบ้าน และภาคเอกชน ร่วมในพิธีถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ณ บริเวณหน้าอาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา