ปลัด อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจงานคูระบายน้ำและทางเท้าถนนสายบ้านน้ำขาว ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

    2016-04-04 08:56:48