บุคลากร อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

    2016-03-31 14:42:23
    บุคลากร อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ฯ