กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมถนนช่วงบ้านมาบหัวทิง เขต อบต.แดนสงวน อ.ระโนด

    2016-03-28 15:52:20
    กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ซ่อมถนนช่วงบ้านมาบหัวทิง เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน อ.ระโนด เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาให้กับประชาชน