นายก อบจ.สงขลา พบปะกับกลุ่ม อสม.อำเภอบางกล่ำ

    2016-03-28 09:08:38
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พบปะกับกลุ่ม อสม.อำเภอบางกล่ำ เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีนายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอบางกล่ำ หัวหน้าส่วนราชการ อสม. และสมาชิกกลุ่ม ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์