สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา เข้าพบนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา

    2018-04-20 15:03:05
    20 เมษายน 2561 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา เข้าพบนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในเรื่องของนโยบายการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสงขลา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ณ บ้านพักเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา