งานวัฒนธรรมสัญจร อำเภอเทพา

    2016-03-14 09:23:50
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา สมาชิกสภา อบจ.สงขลาเขตอำเภอเทพา และคณะผู้บริหารพบปะกับพี่น้องประชาชนในอำเภอเทพา ในโครงการวัฒนธรรมสัญจร โดยมีนายสุภาพ ณ เทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการวัฒนธรรมสัญจรครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจาก อบจ.สัญจร ซึ่งจัดที่อำเภอเทพาเมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา และในครั้งนี้ทาง อบจ.สงขลาได้นำหนังตลุงคอนเสริต์หนังน้องเดี่ยว ลูกทุ่งวัฒนธรรมมาแสดงให้พี่น้องประชาชนได้ชม เพราะทาง อบจ.สงขลา ตระหนักถึงวัฒนธรรมการแสดงศิลปของภาคใต้ เพื่อต้องการที่จะอนุรักษ์ศิลปการแสดงของท้องถิ่นภาคใต้เอาไว้ให้ลูกหลานเกิดความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมดั้งเดิมของเรา