พิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 174 ปี

    2016-03-11 09:10:12
    วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559  พล.ต.ต. ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 174 ปี  ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม  โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี  พิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองสงขลาจัดขึ้นเพื่อปกป้องคุ้มครองชาวสงขลาให้อยู่เย็นเป็นสุข และอยู่คู่ชาวสงขลาสืบไป ภายในงานมีการประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวง, พิธีเบิกแว่นเวียนเทียน, พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และการแสดงมโนราห์  ซึ่งมีข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก