นายก อบจ.สงขลา ร่วมสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาเหนือท้องฟ้าจังหวัดสงขลา

    2016-03-09 15:37:31
    9 มีนาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาเหนือท้องฟ้าจังหวัดสงขลา ณ สถานที่พักผ่อนบริเวณลานชมวิวนางเงือก ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาจากจังหวัดใกล้เคียง ปัตตานี นราธิวาส และกลุ่มชมรมจักรยาน กลุ่มสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่มาเฝ้าชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาในครั้งนี้ การเกิดสุริยุปราคาในครั้งนี้ เป็นการเกิดแบบเต็มดวง และสามารถเห็นได้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยในเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งดวงจันทร์จะเริ่มเข้าสู่สัมผัสที่ 1 เวลาประมาณ 06:38 น.และสิ้นสุดในเวลาประมาณ 08:32 น. ดวงอาทิตย์จะถูกบังมากที่สุดบริเวณภาคใต้ และจังหวัดสงขลา เป็นจุดที่เห็นชัดเจนที่สุดของประเทศ ประมาณร้อยละ 64 จึงนับว่า เป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้คนสงขลา และคนในภาคใต้ ที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ของธรรมชาติ โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี  นายก อบจ.สงขลา ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ถึงปรากฎการณ์ในครั้งนี้ว่า...ปรากฎการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้พี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ไม่เฉพาะในจังหวัดสงขลา ยังร่วมไปถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง ที่ให้ความสนใจมาชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ณ แหลมสมิหลา ในครั้งนี้  โดยปัจจุบัน จังหวัดสงขลา ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ ของภาคใต้ที่สำคัญ ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเอง ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  สร้างหอดูดาวหรือท้องฟ้าจำลอง ขึ้นบนพื้นที่ หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง ซึ่งมีพื้นที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งหอดูดาว ที่จะสร้างขึ้นถือเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ของชาวสงขลา ซึ่งเมื่อก่อนท่านใดสนใจเรื่องดาราศาสตร์เป็นพิเศษ จะต้องเดินทางไปถึงกรุงเทพมหานคร แต่ต่อจากนี้ไป หอดูดาวที่จะสร้างขึ้นจะเป็น  แหล่งการเรียนรู้ที่สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ ด้านดาราศาสตร์ได้  โดยอบจ.สงขลาจะได้ให้การสนับสนุนต่อไป”