นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันแตงโม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

    2016-03-09 09:39:57
    8 มีนาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันแตงโม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 พร้อมด้วย ส.อบจ.สงขลาในพื้นที่ ณ บ้านบางพังกา- เขาน้อย ม.1 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม โดยมีนายก อบต.สะกอม นายอำเภอเทพา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนโรงไฟฟ้าจะนะ ผู้แทนจาก บ.ทรานส์ไทย มาเลเซีย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ และมีกลุ่มเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา ร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพการปลูกแตงโม และประชาสัมพันธ์แตงโมของอำเภอเทพาให้เป็นที่รู้จัก ทั้งยังส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ที่มีคุณภาพให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้อย่างดียิ่ง ซึ่งแตงโมปลอดสารพิษที่ทางอำเภอเทพา ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก จะทำให้ผลผลิตมีคุณค่า ราคาสูงขึ้น และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างดี