นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความคืบหน้าการปรับปรุงสนามกีฬาติณสูลานนท์

    2016-03-09 09:34:33
    8 มีนาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความคืบหน้าการปรับปรุงสนามกีฬาติณสูลานนท์ ทั้งในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าสนามติณฯ การซ่อมแซมบริเวณโดยรอบสนาม ตลอดจนการก่อสร้างโรงยิมใหม่ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติในปี 2560