นายก อบจ.สงขลา กล่าวเปิดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

    2016-03-09 09:34:09
    8 มีนาคม 2559 อบจ.สงขลา ร่วมกับ สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวเปิดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมรัชมังคลาสงขลาเมอร์เมด โดยมีภาคีเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาด้านกีฬาเข้าร่วมรับฟัง ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ซึ่ง ทาง อบจ.สงขลา และสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา ให้ความสำคัญในเรื่องกีฬา เพราะว่ากีฬาถือเป็นการพัฒนาคน และสร้างคนให้มีความรับผิดชอบ และจะเป็นสิ่งที่ท้าทายของจังหวัดสงขลา โดยมีเป้าหมายให้ จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์สักครั้ง นอกจากการเตรียมการเป็นเจ้าภาพในกีฬาแห่งชาติในปี 2560 วันนี้ทางสมาคมฯ จึงอยากให้ภาคีเครือข่ายบุคลากรการศึกษาทางด้านกีฬา ได้ไปดูการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เพื่อมาพัฒนากีฬาบ้านเรา และทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในวันข้างหน้า ในส่วนของ อบจ.สงขลา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ก่อสร้างอัฒจรรย์ในทุกอำเภอ ลู่วิ่งตาตันที่อำเภอนาทวี ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนลู่วิ่งที่อำเภอสะเดากำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่ายินดียิ่งที่กระทรวงศึกษาหันมาทำโรงเรียนกีฬาในจังหวัดสงขลาที่อำเภอนาทวี ซึ่งทาง อบจ.สงขลา มีนโยบายที่จะทำให้สงขลาเป็นเมืองแห่งกีฬา