นายก อบจ.สงขลา เปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559 ครั้งที่ 18

    2016-03-08 16:20:39
    8 มีนาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559 ครั้งที่ 18 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ยูอารีน่า ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา โดยมี นางนันท์นภัส วิไลรัตน์ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯให้การต้อนรับ ทั้งนี้ อบจ.สงขลา ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้องค์กรสตรี และสมาชิกในจังหวัดสงขลาทุกองค์กร ตระหนักและให้ความสำคัญต่อ “วันสตรีสากล” สร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร และเป็นการร่วมกันทำกิจกรรม ได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายร่วมกัน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งจัดขึ้นที่สนามหญ้าเทียมยูอารีน่า มีกีฬา จำนวน 8 ประเภท มีสตรีเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ 1000 คน มาจาก 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา