นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยกองช่าง ลงพื้นที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์

    2016-03-07 10:00:00
    วันที่ 5 มีนาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยกองช่าง ลงพื้นที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เพื่อสำรวจแอ่งน้ำบริเวณหลังหอพักนักเรียน เพื่อที่จะผันน้ำจากแอ่งน้ำนำมาใช้สอยให้เกิดประโยชน์ ซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการที่จะขุดน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ นอกจากนั้นยังตรวจดูความเรียบร้อยของอาคารที่ใช้เป็นห้องซ้อมดนตรี พร้อมทั้งตรวจดูบริเวณโดยรอบภายในโรงเรียน ซึ่งขณะนี้กำลังมีการก่อสร้าง และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ทั้งนี้ เพื่อที่จะพัฒนาให้โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์เป็นโรงเรียนชั้นนำอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา