นายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้

    2016-03-07 09:44:12
    วันที่ 5 มีนาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ พร้อมด้วย นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภา อบจ.สงขลา โดยครั้งนี้ จัดเวทีเสวนาสัญจรที่ห้องประชุมโรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายกสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ภาคใต้ คณะกรรมการ และชมรมผู้เลี้ยงไข่ไก่จากทั่วภาคใต้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งการออกบูธจากบริษัทที่ให้การสนับสนุน โดยมี สพ.ญ.โสภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ภาคใต้ การจัดการประชุมครั้งนี้ถือเป็นองค์ความรู้ร่วมกันที่จะยกฐานะ มาตราฐานการรวมตัวกันเป็นสมาคมฯ ทำให้สามารถที่จะพัฒนาในกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งขึ้น จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะต่อสู้กับผู้ค้า ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ เป็นการแสดงพลังความเป็นหนึ่งเดียว เพราะเมื่อเราเข้มแข็งมากก็สามารถที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต และจะทำให้ยืนหยัดอยู่ในอาชีพนี้ได้ยาวนานขึ้น ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ยินดีที่จะให้การสนับสนุน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานให้คนในสงขลามีความเข้มแข็งมากขึ้น