นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสังสรรค์ ใต้ร่มราชพฤกษ์ วิเชียรชมสัมพันธ์ 59

    2016-03-07 09:32:27
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ในฐานะเป็นคณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนวิเชียรชม เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสังสรรค์ ใต้ร่มราชพฤกษ์ วิเชียรชมสัมพันธ์ 59 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี โรงเรียนวิเชียรชม อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งการจัดงานจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 พร้อมกับประชุมพิจารณาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสังสรรค์