นายก อบจ.สงขลา กล่าวให้โอวาทนักกีฬาเยาวชนจังหวัดสงขลาที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเยาวชนที่ จ.สุพรรณบุรี

    2016-03-07 09:15:43
    วันที่ 4 มีนาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ในฐานะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวให้โอวาทนักกีฬาเยาวชนจังหวัดสงขลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเยาวชนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา