ประมวลภาพ งานอบจ.สัญจร อำเภอเทพา ประจำปีงบประมาณ 2559

    2016-03-07 09:01:03
    วันที่ 4 มีนาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาแถลงผลการทำงานที่ผ่านมาในอำเภอเทพา ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมของ อบจ.สงขลา ในโครงการ อบจ.สัญจรประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน อ.เทพา จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมเสวนาแถลงนโยบายการทำงานที่ผ่านมาประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ส.สภา อบจ.สงขลา ข้าราชการในสังกัด อบจ.สงขลา โดยมีนายอำเภอเทพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ครู เจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่น โต๊ะอิหม่าม นักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมรับฟังการแถลงผลงานที่ผ่านมาของ อบจ.สงขลา ทั้งนี้ เพื่อที่จะรายงาน และชี้แจงผลการทำงานที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอเทพ ว่ามีโครงการอะไรบ้างที่ทาง อบจ.สงขลา ได้นำมาลงในพื้นที่ ทั้งที่ทำไปแล้ว และกำลังจะทำต่อไป พร้อมทั้งรับฟัง ปัญหาตลอดจนถึงความคิดเห็นของพี่น้องประชาขนในอำเภอเทพา เพื่อที่ทาง อบจ.สงขลา จะได้นำปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆไปพิจารณา และให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป