พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) และประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยฯ

    2016-03-04 09:27:10
    3 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาขน ในโครงการปรับปรุง และฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จังหวัดสงขลา โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวรายงาน ในพิธีลงนาม และประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อปท.28 แห่ง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 สงขลา สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ.ที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.สงขลา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งเป็นไปตามโรดแม็บ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่คณะ คสช.ได้ให้ความเห็นชอบ ดังนั้น สนง.สิ่งแวดล้อมที่ 16 และ อบจ.สงขลา ได้เตรียมการสำรวจพื้นที่ และกำหนดรูปแบบการปรับปรุง และฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตามหลักวิชาการท และเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อบจ.สงขลาจึงได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการร่วมกับ อปท.ส่วนท้องถิ่น 28 แห่ง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้