นายก อบจ.สงขลา เข้าร้บรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัล อปท.ดีเด่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

    2016-02-26 15:49:50
    เช้านี้ (26 ก.พ. 59 )นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เข้าร้บรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่๑๖ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยมี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลเกียรติยศดังกล่าว ซึ่งมีผู้นำท้องถิ่นจาก 119 อปท.ทั่วประเทศเข้ารับรางวัล ซึ่งทางคณะกรรมการรางวัลไทย โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยได้ร่วมกันพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ที่มีความสามารถในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความสมัครสมานสามัคคี ทั้งในองค์กรและชุมชน รวมถึงสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป และจากผลการพิจารณาได้มีมติให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๖ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 2 ปีซ้อน