นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานเลี้ยงอำลา ฯพณฯ จางจิ้งสง กงสุลใหญ่สาธารณะรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา

    2016-02-17 09:34:36
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานเลี้ยงอำลา ฯพณฯ จางจิ้งสง กงสุลใหญ่สาธารณะรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกแทนประชาชนจังหวัดสงขลา ในโอกาสครบวาระดำรงตำแหน่งกงสุลจีนประจำสงขลา ซึ่งชมรม สมาคมและมูลนิธิหาดใหญ่ ร่วมกับองค์กร ภาคสังคมและเอกชนต่างๆ จัดงานเลี้ยงส่ง ฯพณฯ จางจิ้งสง ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่