นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560

    2016-02-17 09:20:37
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์. 2559 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งจังหวัดสงขลา จะเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา โดยเป็นการประชุมในส่วนของการปรับปรุงสนามติณสูลานนท์ การจัดตั้งศูนย์ประมวลผล การเตรียมสถานที่พักนักกีฬา การเตรียมความพร้อมของสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา ในการพัฒนานักกีฬา เข้าร่วมแข่งขัน การกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่  2 ถึง 13 สิงหาคม 2560 และกีฬาคนพิการ ระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 กันยายน 2560