อบจ.สงขลา ร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันนกกรงหัวจุก ประจำปี 2559

    2016-02-17 09:15:12
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 อบจ.สงขลา ร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันนกกรงหัวจุก ประจำปี 2559 ณ สนามหน้าอำเภอระโนด โดยนายนิพนธ์  บุญญามณี  นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ส.สภา อบจ.สงขลาในพื้นที่ระโนด โดยมี นายประจักษ์  ชูแก้ว ประธานชมรมผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการจัดงาน ให้การต้อนรับ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะทำให้สมาชิกผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกได้พัฒนาการเลี้ยงนกกรงหัวจุกให้ดีขึ้น เป็นการเสริมรายได้ในครัวเรือน และสามารถนำไปแข่งขันได้ทัดเทียมกับจังหวัดใกล้เคียง และต่างประเทศ โดยการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการแข่งขันโซนพื้นที่ระโนด ประกอบด้วย อำเภอระโนด สิงหนคร สทิงพระ และกระแสสินธิ์