นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำคลองระโนด

    2016-02-16 15:45:15
    วันที่ 12 กุมภาพันธ์์ 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดน้ำคลองระโนด ณ บริเวณตลาดริมคลองระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา