นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธี บำเพ็ญบุญทักษิณานุปทาน

    2016-02-16 15:32:28
    16 กุมภาพันธ์ 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธี บำเพ็ญบุญทักษิณานุปทาน และสรงน้ำ ปิดทอง รูปเหมือนพระครูวุฒิธรรมสาร และพระครูสุทัศน์ธรรมคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดมะม่วงหมู่ โดยมีนายธนกร สังฆโร นายกเทศบาลเมมืองสิงหนคร ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตสิงหนคร และประชาชนในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธี ณ วัดมะม่วงหมู่ อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงสืบอยู่ต่อไป ทาง อบจ.สงขลา จึงให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว