ตะลุงเเกมส์ เกมส์แห่งมิตรภาพ ครั้งที่ 16

    2016-02-15 09:13:46
    (4 ก.พ.59) (4) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานเลี้ยงรับรอง นายก อบจ. ภาคใต้ และนักกีฬาในการจัดการแข่งขัน ตะลุงเเกมส์ เกมส์แห่งมิตรภาพ ครั้งที่ 16 ซึ่งปีนี้ อบจ.พัทลุง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งมี ทัพนักกีฬาจาก อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตลอดจนถึงผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ.ใน 15 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมงานเลี้ยง ณ หาดแสนสุขลำปำ จังหวัดพัทลุง โดยมี นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ