พิธีเปิดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเค็ม ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

    2016-02-05 10:40:34
    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2558 – 23 ธันวาคม 2558 ได้เกิดลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนัก และได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่อำเภอจะนะ ทำให้ปริมาณน้ำในคลองน้ำเค็มมีปริมาณที่ไหลเชี่ยว ทำให้น้ำกัดเซาะดินบริเวณคอสะพานข้ามคลองน้ำเค็ม ส่งผลให้ถนนสายโคกม้า ถึง น้ำเค็มหมู่ที่ 4 ได้รับความเสียหายเนื่องจากคอสะพานน้ำเค็มถูกตัดขาด ราษฎรผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ โดยเฉพาะนักเรียนไม่สามารถเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนในอำเภอได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้ประสานความร่วมมือไปยังกรมชลประทานในการที่จะดำเนินการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแห่งใหม่ เพื่อทดแทนสะพานเก่าที่ถูกน้ำกัดเซาะจนไม่สามารถใช้สัญจรไป มาได้ ซึ่งทางกรมชลประทาน โดยสำนักงานกรมชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน จึงได้ขออนุญาตทำการรื้อถอนสะพานดังกล่าว เพื่อก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนใหม่ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเป็นการบรรเทาอุทกภัยตามวัตถุประสงค์ของโครงการระบายน้ำปลักปลิง – จะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ขยายความยาวของสะพานเพื่อรองรับการระบายน้ำให้สมดุลกัน โดยใช้งบประมาณปีงบ 2558 จำนวนเงิน 19 ล้านบาท ซึ่งในวันที่ 4 ก.พ.59 ได้มีพิธีเปิดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเป็นทางการ โดยว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานดังกล่าว พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนายกเทศบาลตำบลบ้านนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอจะนะและนักเรียนให้การต้อนรับ ณ บริเวณสะพานคลองน้ำเค็ม ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา