โครงการให้บริการระบบสารสนเทศ สำหรับประชาชน (เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย) ระดับตำบล (Free WiFi)

    2016-02-04 09:22:55
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เร่งให้ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ตามโครงการให้บริการระบบสารสนเทศ สำหรับประชาชน (เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย) ระดับตำบล (Free WiFi) ทั้งหมด 120 จุด ติดตั้ง แบ่งเป็น อปท.ละ 5 จุด ซึ่งขณะนี้ นางหิรัญญา ศรีปานแก้ว รองปลัด อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ปาณศรี ผอ.กองแผนและงบประมาณ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการดังกล่าวฯและได้ตรวจรับแล้ว 20 จุด และกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการอีก 100 จุด ในช่วงแรกสามารถใช้ได้ในอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ทดสอบโครงการดังกล่าวมั่นใจในคุณภาพการให้บริการ เพราะออกแบบคุณสมบัติของ Wi-Fi ให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการจำนวนมากได้ และมีความเร็วที่ได้รับก็จะสูงกว่าความเร็วอินเตอร์เน็ตที่ใช้กันโดยทั่วไปตามบ้านเรือน