นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดจากวาตภัยคลื่นลมแรง ในพื้นที่อำเภอระโนด

    2016-01-29 14:15:34
    วันที่ 26 มกราคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย ส.สภา อบจ.สงขลา เขตอำเภอระโนด และกองช่าง ลงพื้นที่ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อสำรวจพื้นที่ความเสียหาย ที่เกิดจากวาตภัยคลื่นลมแรง ในพื้นที่อำเภอระโนด บริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบ เนืองจากคลื่นลมแรงในช่วงที่ผ่านมา เป็นผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายฝั่งได้รับผลกระทบ ตั้งแต่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่10 ตำบลท่าบอน ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบ ดังนั้น นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา จึงลงพื้นที่ เพื่อออกเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้ทาง อบจ.สงขลา ได้ดำเนินการส่งเครื่องจักรของ อบจ.ลงพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ม.1 ม.2 ม.3 และม.10 ในอำเภอระโนด และเตรียมมาตราการในการจัดการ แก้ไขปัญหาคลื่นซัดฝั่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติบริเวณชายฝั่งไม่ให้ถูกทำลายในข่วงหน้าลมมรสุมอย่างถาวร ซึ่งขณะนี้ทาง อบจ.สงขลาได้มีการนำหินมาตั้งกองเป็นสันเขื่อนในบางจุด และหลังจากที่ได้ลงไปสำรวจดูปรากฏว่าสามารถป้องกันคลื่นซัดทำลายฝั่งได้ดี ทั้งนี้ทาง อบจ.สงขลาได้เตรียมมาตราการในการจัดการแก้ไขปัญหาคลื่นซัดทำลายฝั่งได้อย่างถาวร