นายก อบจ.สงขลา ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ สงขลา เมืองสวยน้ำใส

    2016-01-29 14:14:39
    วันที่ 28 มกราคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมกับ แขวงทางหลวงสงขลา ที่ ๑ เทศบาลเมืองม่วงงาม ผอ.กอง เจ้าหน้าที่จาก อบจ.สงขลา และเจ้าหน้าที่จากอีกหลายหน่วยงาน ร่วมปลูกต้นไม้ โดยขับเคลื่อนตามวาระจังหวัดสงขลาในโครงการ สงขลา เมืองสวยน้ำใส ซึ่งเป็น 1 ในโครงการ 15 วาระของเมืองสงขลา โดยการปลูกต้นเฟื่องฟ้า ณ เกาะกลางถนน