นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี ปิดทองหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

    2016-01-29 14:13:09
    วันที่ 28 มกราคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธี ประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี ปิดทองหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และห่มผ้าพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ วัดพะโคะ ประจำปี 2559 โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก อบต.ชุมพล นายอำเภอสทิงพระ แระธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสะทิงพระ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานและประชาชนร่วมงานประเพณีอย่างคับคั่ง ณ วัดพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสะทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี พลังเข้มแข็งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี ปิดทองหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และห่มผ้าพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ วัดพะโคะ ซึ่งเป็นประเพณีประจำท้องถิ่น โดยมีการมารวมตัวกันปฏิบัติกิจกรรมด้วยพลังศรัทธาเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความผูกพันอันมั่นคงและยาวนาน และเป็นการธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น