นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการแถลงข่าว โครงการสองล้อรวมใจสร้างโอกาสให้กับผู้พิการทางสายตา

    2016-01-25 09:32:41
    วันที่ 23 มกราคม 2559. เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานการแถลงข่าว โครงการสองล้อรวมใจสร้างโอกาสให้กับผู้พิการทางสายตา ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยมีกลุ่ม บิ๊กไบด์จากมาเลเซีย และสิงคโปร์ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 59 ทั้งนี้ เพื่อหาเงินสมทบทุนโดยมอบทุนดการศึกษาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา