นายก อบจ.สงขลา เร่งติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ ชุมชนทางการเกษตร

    2016-01-18 16:27:12
    วันที่ 18 มกราคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เร่งติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ ชุมชนทางการเกษตร(OTOP) ตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพในที่ดินราชพัสดุ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดย อบจ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับของสินค้า กระตุ้นธุรกิจของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพ และเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP) ในชุมชน