นายก อบจ.สงขลา และนายกสมาคมกีฬา จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมการจัดการแข่งขันฟุตบอล สงขลาคัพ ครั้งที่ 3

    2016-01-18 10:37:39
    วันที่ 18 มกราคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา และนายกสมาคมกีฬา จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมการจัดการแข่งขันฟุตบอล สงขลาคัพ ครั้งที่ 3 ต้านภัยยาเสพติด โดยมี นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ตัวแทนในแต่ละอำเภอทั้ง 16 อำเภอ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื้อเป็นการแต่งตั้งคณะทำงาน ตลอดจนถึงว่าด้วยเรื่องของระเบียบการแข่งขัน งบประมาณและปัญหา อุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น