บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

    2016-01-11 09:44:26
    วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานกล่าวสารวันเด็ก นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่ง มีเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมในงานร่วมกว่า 500 คน ณ ประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์