นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ก่อสร้างลิฟท์ ณ วัดพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา

    2016-01-08 08:44:50
    วันที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 15.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รอง ผวจ.สข. ธนารักษ์สงขลา และนายอำเภอสทิงพระ สจ.ในเขตพื้นที่ เข้าเยี่ยมพระครูปัญาพิศาล เจ้าอาวาสวัดพะโคะ จากนั้นลงพื้นที่ก่อสร้างลิฟท์ ณ วัดพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา