ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด

    2015-12-29 09:00:27
    28 ธันวาคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ บริเวณพื้นที่ อบต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา มีนายก อบต.คลองรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ประมง และประชาชนร่วมต้อนรับ และปล่อยพันธ์กุ้ง พันธ์ปลา ซึ่งถือเป็นนโยบายความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลา และประมงจังหวัดในการที่สนับสนุนงบประมาณ โดยให้กรมประมงเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด และกุ้งก้ามกราม ในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งธรรมชาติในครั้งนี้ เป็นการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 500,000 ตัว และกุ้งก้ามกรามจำนวน 500,000 ตัว ซึ่งจะทำให้เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่มากขึ้น และจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงจากการจับสัตว์น้ำจำนวนมาก รายได้ก็จะเพิ่มตามมาด้วย