ซ่อมบำรุงถนนสายเนินนิมิตร - พรุพร้อ ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

    2015-12-24 18:25:29
    กองช่าง อบจ.สงขลา รับนโยบาย จากนายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงถนนสายเนินนิมิตร - พรุพร้อ ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา