นายก อบจ.สงขลา ประธานมอบแว่นสายตาประกอบแว่นให้กับเด็กนักเรียน ครู อาจารย์ผู้ปกครองโรงเรียนวิเชียรชม

    2015-12-02 16:07:14
    1 พฤศจิกายน 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานมอบแว่นสายตาประกอบแว่นให้กับเด็กนักเรียน ครู อาจารย์ผู้ปกครองโรงเรียนวิเชียรชม จำนวน 350 คน ราคา 700,000 บาท ที่มีปัญหาเรื่องสายตา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือพัฒนาและเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการระดับสูงนายด่านศุลกากรสะเดา ประสานงานกับห้างแว่นท๊อปเจริญ พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน วิเชียรชม ณ โรงเรียนวิเชียรชม