นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ้นไดเลื่อนสะพานลอย หน้า มอ.หาดใหญ่

    2015-12-02 15:45:48
    31 ตุลาคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ้นไดเลื่อนสะพานลอย หน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ มีความคืบหน้าไปมาก โดยขณะนี้ได้มีการติดตั้งตัวบันไดเลื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองด้าน และมุงหลังคาใหม่ และลาดพื้นบริเวณทางเดินเท้าด้านบนเรียบร้อยแล้วเหลือเก็บรายละเอียด และจะทำการทดสอบเดินเครื่องพร้อมปรับภูมิท้ศน์บริเวณรอบให้มีความสวยงาม คาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการในเร็วนี้