นายก อบจ.สงขลา ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

    2015-12-02 15:43:09
    31 ตุลาคม 2558 นายนิพนธ์ บญญามณี นายก อบจ.สงขลา ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชน ขอความร่วมมือ และขออภัย ในความไม่สะดวกในช่วงที่เครื่องจักรกำลังก่อสร้าง เพื่อให้ทันก่อนถึงฤดูฝนที่กำลังจะมา ณ หน้าดอนโด ดิแอททริวท์ 3 หน้าวิทยาลัยเทคนิค ซอย 5 ถนนกาญจนวณิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา